Rehabilitacja i fizjoterapia – perspektywy zatrudnienia w UE

0
905
Kobieta podczas rehabilitacji
Kierunki te to nie tylko sama nauka metod pracy z pacjentem, ale i kompleksowe przygotowanie do samodzielnego prowadzenia i zarządzania procesem rehabilitacji. | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Rehabilitacja i fizjoterapia są zaliczane do kierunków medycznych. Magisteria uzyskiwane obecnie w Polsce w tych dziedzinach są w pełni honorowane w całej Unii Europejskiej. Wbrew stereotypom kierunki te to nie tylko sama nauka metod pracy z pacjentem, ale i kompleksowe przygotowanie do samodzielnego prowadzenia i zarządzania procesem rehabilitacji.

Absolwenci tych kierunków w Polsce są zatem doskonale przygotowani do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych na terenie Unii Europejskiej. Mogą też znaleźć pracę w instytucjach opiekuńczych i leczniczych jako kontrolerzy i organizatorzy zajmujący się planowaniem, wdrażaniem i nadzorowaniem efektywności procedur medycznych dotyczących rehabilitacji i fizjoterapii w placówkach medycznych oraz w świadczonych za pośrednictwem agencji opieki domowych usługach opiekuńczych.

Rynek pracy dla absolwentów

Reagując na pojawiające się coraz dotkliwiej problemy starzejącego się społeczeństwa europejskiego, zarówno Parlament Europejski, jak i rząd polski zobligowany przez dokumenty dotyczące polityki społecznej, przygotowali szereg postanowień ułatwiających zatrudnianie wykwalifikowanych rehabilitantów i fizjoterapeutów w krajach Unii Europejskiej. W Polsce w 2016 roku, wraz z ustawą o regulacji zawodu fizjoterapeuty, wymagającą w kwalifikacjach zawodowych fizjoterapeutów tytułu magistra, powstał stopniowo wdrażany projekt budowy tysiąca domów dziennej opieki dla osób starszych. W założeniu w Polsce powstanie blisko 1200 nowych placówek opieki dziennej wraz z usługami rehabilitacyjnymi i fizjoterapeutycznymi adresowanymi do osób starszych, z niepełnosprawnościami i wymagającymi długotrwałej opieki medycznej. Program ten wchłonie aż 370 milionów złotych.

Polski rynek pracy to jednak tylko niewielki segment ofert zatrudnienia dla rehabilitantów i fizjoterapeutów. Dzięki pełnej uznawalności polskich dyplomów poświadczających uzyskanie tytułu magistra w dziedzinie rehabilitacji lub fizjoterapii, kraje Unii Europejskiej są gotowe przyjąć do pełnoetatowej pracy specjalistów z Polski, nawet bez znajomości języka lokalnego, oferując bezpłatne kursy językowe w przypadku podpisania umowy na więcej niż rok. Jest to ogromna szansa dobrze płatnego zatrudnienia dla absolwentów tego kierunku. Tak jest między innymi obecnie w krajach skandynawskich takich jak Norwegia, Dania i Szwecja.

Umowy partnerskie o zatrudnianiu polskich absolwentów z krajami UE

Wysoka jakość kształcenia zawodowego na kierunkach rehabilitacji i fizjoterapii w Polsce doceniona została przez partnerów edukacyjnych z całej Unii Europejskiej. Prym wiodą jednak w tej dziedzinie Niemcy. Agencje rekrutacyjne oferują obecnie kontrakty od miesięcznych do wieloletnich gwarantujące rehabilitantom i fizjoterapeutom zatrudnienie, a nawet mieszkanie służbowe i pakiety socjalne dla rodziny. Równie korzystne oferty pracy, a nawet propozycje płatnych staży dla studentów dostępne są w Szwajcarii.

Studia w dziedzinie rehabilitacji i fizjoterapii to z pewnością wybór perspektywiczny. Absolwenci znajdą bez trudu pracę zarówno w kraju, jak i za granicą. Biorąc pod uwagę prognozy demograficzne i starzenie się społeczeństw, wykwalifikowani terapeuci mogą spodziewać się coraz wyższej gratyfikacji za swoją pracę.


Materiał partnera zewnętrznego