Ranking programów MBA i EMBA 2020. Najlepsze studia MBA według ratingu MBA SEM FORUM 2020

0
769
młodzi ludzie w biurze przed komputerem
Udział w programie MBA ma mnóstwo zalet – i nie chodzi wyłącznie o możliwość zdobycia prestiżowego dyplomu Master of Business Administration | fot.: stock.adobe.com

Studia MBA i EMBA cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony menedżerów. Z tego względu Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM przygotowuje co dwa lata specjalny rating, w którym dokonuje oceny różnych programów MBA i EMBA pod kątem specjalnie dobranych kryteriów. Zestawienie publikowane przez SEM FORUM ułatwia wielu menedżerom podjęcie decyzji o wyborze konkretnego programu – zwłaszcza że jest to jeden z najważniejszych ratingów w branży.

Rating SEM FORUM z 2020: jakie programy MBA i EMBA zasługują na uwagę?

Stowarzyszenie przydziela każdy oceniany program do jednej z pięciu klas – obiecującej, standardowej, profesjonalnej, profesjonalnej plus lub mistrzowskiej, przy czym najlepiej oceniane programy znajdują się w klasie mistrzowskiej.

Co biorą pod uwagę specjaliści z SEM FORUM? Oprócz standardów akademickich studiów uwzględniane są też formy dydaktyczne, walory poznawcze i rozwojowe, a także metody oceny efektów nauczania, wymiar międzynarodowy czy – co prawdopodobnie najważniejsze z punktu widzenia samych menedżerów – wartość praktyczna programu dla jego uczestników. Kryteria są zatem zróżnicowane, co również podnosi wartość oceny w ratingu.

Jak zatem wypadają poszczególne programy w ratingu SEM FORUM? Szczególnie interesującym przypadkiem są programy uczelni grupy WSB – w zestawieniu znalazło się łącznie aż 10 programów grupy (na 28 wszystkich ujętych w ratingu). Co więcej, programy realizowane przez poszczególne Wyższe Szkoły Bankowe zostały ocenione bardzo dobrze. Na przykład w klasie profesjonalnej plus dwa na cztery programy są realizowane przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu (to programy Franklin University Master of Business Administration oraz Master o Business Administration). Bardzo pozytywnie oceniono też programy realizowane przez WSB w Poznaniu, Gdańsku czy Toruniu – o czym więcej można przeczytać m.in. na https://www.studiamba.wsb.pl/. Na tej samej stronie osoby zainteresowane studiami MBA będą mogły znaleźć mnóstwo interesujących informacji o specyfice tych studiów oraz o poszczególnych programach realizowanych przez WSB w całej Polsce.

Dlaczego warto wybrać się na studia MBA?

Udział w programie MBA ma mnóstwo zalet – i nie chodzi wyłącznie o możliwość zdobycia prestiżowego dyplomu Master of Business Administration. Menedżerowie, którzy zostaną uczestnikami programu MBA, zyskują znacznie więcej – na przykład możliwość zbudowania własnej sieci kontaktów biznesowych czy zaktualizowania i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności z różnych obszarów niezbędnych w pracy menedżera. Ponadto słuchacze mogą też czerpać z doświadczeń innych uczestników programów – mają niepowtarzalną szansę, by dowiedzieć się, jakie metody i techniki wykorzystują menedżerowie z innych branż, z jakimi problemami muszą sobie radzić, a także co jest dla nich największym wyzwaniem. To bezcenna wiedza, która realnie może wpłynąć na przebieg kariery zawodowej każdego menedżera – i być wspaniałym punktem wyjścia do podjęcia działań na rzecz własnego rozwoju.

Artykuł sponsorowany