Otwarta przestrzeń biurowa – jakie posiada wady i zalety?

0
994
Biuro open space
Biuro open space to duża, otwarta przestrzeń bez podziału na pokoje i bez ścianek oddzielających. | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Moda na open space, czyli metodę otwartej przestrzeni biurowej, przyszła do naszego kraju w latach 90. z krajów zachodnich, a wymyślono ją dużo wcześniej w USA. W zamyśle twórców tej metody było maksymalne podniesienie wydajności pracowników i zwiększenie oszczędności. Bardzo szybko sposób ten przyjął się w Europie. Ale czy tak naprawdę się sprawdził? Zdania na ten temat są różne, metoda ma bowiem zwolenników i przeciwników. Warto zatem przyjrzeć się bliżej jej zaletom i wadom.

Moda na open space, czyli metodę otwartej przestrzeni biurowej, przyszła do naszego kraju w latach 90. z krajów zachodnich, a wymyślono ją dużo wcześniej w USA. W zamyśle twórców tej metody było maksymalne podniesienie wydajności pracowników i zwiększenie oszczędności. Bardzo szybko sposób ten przyjął się w Europie. Ale czy tak naprawdę się sprawdził?

Zdania na ten temat są różne, metoda ma bowiem zwolenników i przeciwników. Warto zatem przyjrzeć się bliżej jej zaletom i wadom.

System open space

Biuro open space to duża, otwarta przestrzeń bez podziału na pokoje i bez ścianek oddzielających. Pierwszy taki biurowiec powstał w Nowym Jorku. Ustawiono w nim setki biurek, w niewielkich odległościach od siebie. Miało to sprzyjać komunikacji między pracownikami i łatwiejszemu przekazywaniu sobie między nimi różnych dokumentów. W Polsce bardzo dużo takich biur do wynajęcia jest w Warszawie, między innymi na Mokotowie czy w Śródmieściu: https://www.biura-mokotow.com/

Biuro w ten sposób zostało upodobnione do taśmy produkcyjnej. Celem, takiego zorganizowania pracy, było przetworzenie jak największej liczby dokumentów w jak najkrótszym czasie. Przełożony w takich warunkach miał możliwość stałego obserwowania pracowników i demaskowania każdego niepożądanego działania.

Wiele firm postawiło na wynajęcie biura open space z powodów finansowych – dużo więcej pracowników można bowiem umieścić w takiej przestrzeni.

Zalety otwartej przestrzeni biurowej

 • Po pierwsze łatwa komunikacja między pracownikami i ułatwienie współpracy, a co za tym idzie szybki i bezpośredni przepływ informacji oraz dokumentów. Rzeczywiście bezpośredni kontakt sprawia, że odpada konieczność biegania z dokumentami na inne piętro czy do innego budynku. Wszystko można załatwić w jednym pomieszczeniu i w każdej chwili, w razie potrzeby, skonsultować się z innymi pracownikami.
 • Zapobieganie izolacji pracowników, co wpływa na komunikację między nimi i nawiązywanie pozytywnych relacji.
 • Jednakowa przestrzeń pracy dla wszystkich pracowników.
 • Łatwiejszy dostęp do przełożonych.
 • Maksymalne wykorzystanie przestrzeni.
 • Możliwość łączenia stanowisk pracy w większe zespoły.
 • Niższy koszt wynajmu, utrzymania biura oraz eksploatacji.

Wady biura open space

Wśród największych wad wymienić można:

 • wysoki poziom hałasu, wpływający na utrudnienie koncentracji, a tym samym przyczyniający się do niższej produktywności pracowników;
 • brak prywatności i związane z tym poczucie dyskomfortu niektórych osób;
 • podatność na stres, rozdrażnienie i zmęczenie spowodowane częstym przerywaniem pracy przez głośne rozmowy, dźwięki telefonów itp.;
 • przerywanie pracy przez innych pracowników i związane z tym trudności w skupieniu się na swoich obowiązkach;
 • utrata indywidualizmu;
 • zmniejszenie wydajności pracy;
 • problem z przeprowadzaniem rozmów, których nie powinni słyszeć inni pracownicy (w takich przypadkach konieczne jest opuszczenie miejsca pracy przez rozmawiających)
 • większa możliwość konfliktów między pracownikami.

Jak więc widać, biuro open space ma zarówno zalety, jak i wady. Dlatego też pracodawca, wynajmując je powinien zadbać o potrzeby swoich pracowników.

Warto byłoby rozważyć zastosowanie boksów, które sprawią, że wynajmowana przestrzeń biurowa zostanie przedzielona ściankami, tworzącymi małe strefy pracy dla każdego. Można też odpowiednio ustawić biurka. Warto pamiętać, że każdy sposób, podnoszący wydajność pracy będzie dobry.


Materiał partnera zewnętrznego