Ile trwają studia?

0
749
studenci po zajęciach
Ukończenie studiów licencjackich i zdobycie tytułu licencjata wystarczy obecnie, by mówić o zdobyciu wykształcenia wyższego | fot.: stock.adobe.com

Jeszcze jakiś czas temu każde studia trwały co najmniej pięć lat – a po ich ukończeniu otrzymywało się tytuł magistra. Dzięki systemowi bolońskiemu sporo się jednak zmieniło, a samo studiowanie może trwać znacznie krócej – w zależności od kierunku.

Oprócz jednolitych magisterskich – także studia „3+2”

System boloński – nazywany też systemem „3+2” – to jednolity system studiów w krajach, które podpisały w 1999 r. deklarację bolońską. To właśnie dzięki niej w Polsce pojawiły się studia licencjackie – trwające jedynie 3 lata – oraz 2-letnie studia uzupełniające magisterskie. Jednocześnie nie oznaczało to wcale końca jednolitych studiów magisterskich – obecnie jednak prowadzone są tylko w przypadku kilku kierunków, takich jak np. prawo czy psychologia.

Ukończenie studiów licencjackich i zdobycie tytułu licencjata wystarczy obecnie, by mówić o zdobyciu wykształcenia wyższego. Licencjat w założeniu jest bardziej „praktyczny” od 2-letnich uzupełniających studiów magisterskich; w programie studiów często są przedmioty praktyczne, dodatkowo studenci muszą zaliczyć obowiązkowe praktyki zawodowe, co na studiach II stopnia jest wymagane bardzo rzadko.

Dwa kierunki w 5 lat

Co ważne, po ukończeniu 3-letnich studiów licencjackich absolwent może kontynuować naukę na studiach uzupełniających magisterskich zarówno na tym samym kierunku jak i na innym (w zależności od zasad rekrutacji na danej uczelni). W ten sposób może w praktyce – w ciągu 5 lat – ukończyć dwa odrębne kierunki i zostać specjalistą w dwóch różnych dziedzinach. Na taki ruch decyduje się sporo osób, zwłaszcza studiujących kierunki humanistyczne i społeczne. Popularne jest np. łączenie ekonomii lub finansów i rachunkowości z administracją, ekonomii z socjologią czy zarządzania z finansami. Niektórzy studenci decydują się też na połączenie studiów jednolitych magisterskich ze studiami licencjackimi – czyli np. prawa z ekonomią.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na: https://www.wsb.pl/poznaj-wsb/dzielimy-sie-wiedza/jakie-studia-wybrac/ile-trwaja-studia-ile-kosztuja-i-ktore-warto-wybrac.

Studia 3,5-letnie, 1,5-letnie i podyplomowe

Warto też pamiętać, że nie wszystkie studia I stopnia trwają 3 lata, a II stopnia – 2 lata. W przypadku studiów inżynierskich wygląda to trochę inaczej, ponieważ trwają one 3,5 roku. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Może kontynuować naukę na studiach uzupełniających, które trwają zazwyczaj 1,5 roku. Kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera.

Należy też mieć na uwadze fakt, że kilka kierunków ma niestandardową liczbę semestrów. Na przykład na medycynie i weterynarii studia trwają 6 lat, na aktorstwie – zazwyczaj 4,5.

Oprócz studiów jednolitych magisterskich (kończących się zdobyciem tytułu magistra) oraz studiów I i II stopnia naukę można kontynuować także na studiach III stopnia (czyli studiach doktoranckich) oraz na studiach podyplomowych.

Oczywiście nauka na wszystkich kierunkach może trwać nieco krócej (dzięki Indywidualnemu Tokowi Studiów) lub nieco dłużej (jeśli student będzie musiał powtarzać rok). To zależy już jednak w dużej mierze od samego studenta.

Artykuł sponsorowany