Czym jest windykacja terenowa?

0
1073
uścisk dłoni
Windykacja terenowa powinna być przeprowadzona przez osobę doświadczoną, która jest w stanie przemyśleć, zaplanować i dobrze skoordynować działania | fot.: materiał partnera

Windykacja terenowa jest szczególnym, ale bardzo potrzebnym elementem w procesie odzyskiwania należności. Kiedy dłużnik przestaje odbierać telefony oraz nie reaguje na wysyłane do niego wezwania do zapłaty, to pewny znak, że sytuacja wymaga podjęcia kroków bardziej zdecydowanych. Aby unikający konfrontacji miał szansę uregulować swoją sytuację, a wierzyciel odzyskał pieniądze, niezbędna może okazać się osobista wizyta windykatora, czyli właśnie windykacja terenowa. To forma polubowna, która przynosi bardzo dobre efekty. Co warto o niej wiedzieć?

1. Czym jest windykacja terenowa?

2. Formalności

3. Co może robić windykator terenowy?

Windykacja terenowa powinna być przeprowadzona przez osobę doświadczoną, która jest w stanie przemyśleć, zaplanować i dobrze skoordynować działania.

Czym jest windykacja terenowa?

Wbrew obiegowym opiniom windykacja terenowa nie ma na celu ani zastraszyć, ani wywrzeć presji na dłużniku. To proces w pełni profesjonalny i regulowany przepisami. Zadaniem windykatora jest przypomnienie o sytuacji oraz uzyskanie od osoby zalegającej ze spłatą wyraźnej deklaracji dotyczącej możliwego terminu uregulowania należności. Najważniejsza jest merytoryka i rozsądny ton prowadzonej rozmowy, bez zbędnych emocji oraz nacisków. Sam windykator pracuje na zlecenie wierzyciela, skupiając się na dążeniu do odzyskania należności.

Formalności

Kiedy można przystąpić do działania? Zainicjowanie windykacji jako takiej to nawet drugi dzień po powstaniu zaległości, nie trzeba jednak od razu uciekać się do osobistej wizyty. Najpierw podejmowany jest kontakt listowny, telefoniczny i mailowy, a jeśli on nie przyniesie rezultatu – ostateczne wezwanie do zapłaty. Dopiero gdy ono nie przyniesie rezultatu, warto uciec się do metod windykacji bezpośredniej, czyli terenowej.

Konkretne czynności podejmowane są z reguły w ciągu tygodnia od przyjęcia zlecenia. Ten czas poświęcony jest na przygotowanie: zebranie najważniejszych informacji o dłużniku, zweryfikowanie, gdzie można go znaleźć lub gdzie pracuje. Taka wiedza przydaje się na etapie dalszych działań.

Co może robić windykator terenowy?

Windykator terenowy ma ściśle określone przepisami uprawnienia. Nie jest on pracownikiem państwowym, dlatego najważniejsze działania, które może podjąć to:

  • prowadzenie negocjacji na temat terminu spłaty,
  • negocjowanie warunków spłaty, na przykład rozłożenia długu na raty,
  • udzielanie informacji o samym długu i działaniach takich jak: wystawienie długu na giełdzie czy skierowaniu sprawy do sądu,
  • odwiedzanie dłużnika w domu lub pracy,
  • informować o konsekwencjach dalszego uchylania się od płatności.

Materiał partnera zewnętrznego