Biała lista VAT w praktyce – nowe obowiązki i błędy

0
883
Kobieta korzysta z e-pity
Jeżeli podatnik dokona przelewu na inny numer rachunku, nie będzie mógł tej zapłaty zaliczyć w koszty uzyskania przychodu, powyżej kwoty 15 000 zł. | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Od 1 września 2019 roku Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła na stronach Ministerstwa Finansów oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nową, białą listę podatników VAT. Jest ona związana z nowymi obowiązkami nałożonymi na podatników – w tym konieczności weryfikacji numerów rachunków bankowych firm. Jak działają nowe obowiązki oraz co zrobić, jeżeli w przypadku naszego przedsiębiorstwa na białej liście podatników VAT znajdują się błędne informacje lub dane?

Nowe obowiązki i konsekwencje

Według nowelizacji ustawowej, od 1 stycznia 2020 roku wszystkie kwoty zapłacone kontrahentom powyżej 15 000 zł, powinny być dokonywane wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie białej listy podatników. Jeżeli podatnik dokona przelewu na inny numer rachunku, nie będzie mógł tej zapłaty zaliczyć w koszty uzyskania przychodu, powyżej kwoty 15 000 zł (w tej części). W tej kwestii ustawodawca ustalił, że nie ważne na ile części zostanie podzielona transakcja (płatność z jednej faktury).

Dodatkowo, ustawodawca określił nowe zagrożenie w postaci odpowiedzialności solidarnej z kontrahentem, w przypadku powstania ewentualnej zaległości podatkowej z tytułu podatku VAT od tej transakcji.

Jeżeli podatnik popełni jednak błąd – i zapomni sprawdzić odpowiedni rachunek bankowy, może jeszcze w terminie maksymalnym 3 dni od dokonania przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego, poinformować o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy i tym samym uwolnić się od odpowiedzialności solidarnej z kontrahentem.

Błędy w białej liście podatników VAT

Biała lista VAT została uruchomiona automatycznie, a Krajowa Administracja Skarbowa nie zbierała specjalnie informacji od podatników. Zostały one pobrane z dostępnych rejestrów publicznych. W przypadku jeżeli są to dane niepoprawne, podatnicy mogą wystąpić do szefa Krajowej Administracji Skarbowej z wnioskiem o ich usunięcie lub sprostowanie. Jak to zrobić w praktyce?

  • jeżeli podatnik nie posiada rachunku bankowego, powinien taki założyć (rachunek rozliczeniowy w banku lub SKOK) i zgłosić odpowiednio do organów;
  • jeżeli podatnik posiada rachunek bankowy, ale nie zgłosił go odpowiednio do urzędu skarbowego, powinien dane te uzupełnić w CEIDG (dla firm zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, czyli na przykład jednoosobowe działalności gospodarcze), w KRS (zarejestrowane w KRS zgłoszenie identyfikacyjne KRS NIP-8, na przykład dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością) lub dla spółek cywilnych aktualizacja danych spółki na NIP-2.

Dodatkowo, warto potem zweryfikować swoje dokumenty firmowe oraz wzór dokumentów księgowych (w tym faktur VAT) tak, aby zawierały tylko aktualne dane, wraz z poprawnie zgłoszonym numerem rachunku bankowego.

W celu odpowiedniego wprowadzania zmian oraz udostępnienia podatnikom aktualnych informacji, Krajowa Administracja Skarbowa zapowiedziała, że dane w ramach białej listy podatników VAT będą aktualizowane codziennie, raz dziennie, w każdy dzień roboczy. Dlatego również zaleca się sprawdzanie numeru rachunku kontrahenta właśnie w dzień dokonywania przelewu – tak, aby był aktualny.


Materiał partnera zewnętrznego