Jak instytucje pożyczkowe oceniają zdolność kredytową swoich klientów?

0
887
Jak instytucje pożyczkowe oceniają zdolność kredytową swoich klientów?
. Od marca 2016 roku poza bankowi pożyczkodawcy mają obowiązek weryfikowania klientów w dowolnym biurze informacji gospodarczej, jednak nie mają nakazu opierania swojej decyzji o przydzieleniu pożyczki w oparciu o wynik tejże weryfikacji | fot.: materiał partnera zewnętrznego

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, każdy kredytodawca ma obowiązek ocenić zdolność kredytową swojego klienta przed przyznaniem mu pożyczki. Ocena zdolności kredytowej może przebiegać na trzy dowolne sposoby, pożyczkodawcy mogą dokonać jej na podstawie informacji uzyskanych od klienta, na podstawie informacji uzyskanych z odpowiednich baz danych czy na podstawie zbiorów danych należących do kredytodawcy.

Od marca 2016 roku poza bankowi pożyczkodawcy mają obowiązek weryfikowania klientów w dowolnym biurze informacji gospodarczej, jednak nie mają nakazu opierania swojej decyzji o przydzieleniu pożyczki w oparciu o wynik tejże weryfikacji.

Czy w instytucji pożyczkowej każdy ma zdolność kredytową?

Wbrew pozorom dziś nie każdy może liczyć na pożyczkę poza bankową w dowolnej kwocie. Niegdyś było znacznie łatwiej, jednak z czasem zasady ulegały stopniowym zmianom. Do zmian tych przyczyniło się szczególnie stopniowe nabieranie doświadczenia przez instytucje pożyczkowe. W obecnym czasie firmy pożyczkowe deklarują, że 7 na 10 wniosków pożyczkowych od nowych klientów jest odrzucanych z uwagi na brak zdolności kredytowej.

Nie wszystkie firmy zdecydowały się na zmianę kursu w kwestii zawężania wymagań stawianych klientom. Jednak niemal wszystkie wymagają stałego dochodu, który może pochodzić nawet ze świadczeń socjalnych. Niektórzy pożyczkodawcy decydują się na indywidualne podejście do swoich klientów i oferują zadłużonym i niemającym zdolności kredytowej jedynie niewielkie kwoty. Jeżeli chcesz dowiedzieć się jakie to firmy to przejrzyj pożyczki dla osób bez zdolności kredytowej (bez BIK) na E-Busines.info.pl.

Zapewne interesująca wyda się oferta pożyczki pod zastaw samochodu, bowiem taką można otrzymać nawet na 50 tys zł. i to bez badania zdolności kredytowej. Zabezpieczenie pożyczki autem jest dla pożyczkodawcy wystarczające.

Sposoby oceny zdolności kredytowej

Instytucje pożyczkowe w obecnym czasie kładą duży nacisk na stały dochód klientów. Uznawane są różne przychody – umowa o pracę, umowa zlecenie i o dzieło, świadczenia socjalne różnego typu, alimenty itd. Przeważnie klienci proszeni są o zadeklarowanie rodzaju i wysokości dochodów we wniosku o pożyczkę (wypełniany online za pośrednictwem strony internetowej pożyczkodawcy), zdarzają się również prośby o wyciągi z konta bankowego z trzech ostatnich miesięcy czy kopie kwitów poświadczających przyjmowanie pieniędzy. Raczej do rzadkości należy dziś praktyka telefonowania do pracodawcy celem potwierdzenia zatrudnienia.

Jak wspomniano wyżej, wszyscy pożyczkodawcy korzystają dziś z biur informacji gospodarczej. Część weryfikuje w jednym biurze, część w dwóch, są tacy, którzy weryfikują klientów we wszystkich możliwych biurach. Niektóre instytucje pożyczkowe odrzucają wniosek każdego klienta, który ma negatywne wpisy w dowolnym biurze, inni zaś dopuszczają negatywne wpisy pewnego rodzaju, natomiast nie akceptują żadnych wniosków od klientów mających zaległości w innych instytucjach pożyczkowych, bo daje to wyraźny sygnał, że pożyczka może zostać utracona.

Pozabankowi pożyczkodawcy mają dziś do dyspozycji pięć baz danych o dłużnikach. Warto wspomnieć, że do niedawna biura te były dla nich niedostępne. Sytuacja ta jednak uległa zmianie i poza tym, że instytucje pożyczkowe otrzymują dane z tych biur, to raportują również czy klienci rzetelnie wywiązują się ze spłaty pożyczek. Z danych Biura Informacji Kredytowej pożyczkodawcy korzystają dopiero od 2012 roku. Od tamtego czasu priorytety się nie zmieniły i na szczególną uwagę zasługuje nowy system wymiany informacji w samym sektorze pozabankowym. Mowa o Credit Check odpowiedniku BIK. Baza ta zajmuje się przetwarzaniem danych o klientach instytucji pożyczkowych. Jeśli wszystko pójdzie w dobrym kierunku i pożyczkodawcy podejdą do problemu konsekwentnie, przekredytowanie chwilówkami będzie przeszłością.


Materiał partnera zewnętrznego